Notice (8): session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php/session) failed: Permission denied (13) [CORE/Cake/Model/Datasource/CakeSession.php, line 661]
Masterpac-Asia Company Limited
TH / EN

ข้อมูลบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท


ABOUT US

Founded in 2001, Masterpac-Asia Co., Ltd. developed countless products including spiral wound gaskets, camprofile gaskets, double jacketed gaskets, RTJ gaskets, sheet & jointing materials, elastomer seals, dynamic and static packings, expansion joints, isolation gasket kits, insulating textiles, and technical products to ensure safety, security, health and environment and to improve plant efficiency at the bottom line.

In addition to a wide range of products, we also deliver pump & valve maintenance services and world-class technical support, offer problem-solving solutions, design recommendations and engineering backup during shutdown or turnaround periods. This range of services, supported by our experienced team of engineers and technicians, ensures that the supply of gaskets or repaired pump & valve are trouble-free. Moreover, a gasket and sealing training program known as “Masterpac Gasket University” is also available for customers upon request.


OUR COMMITMENT TO QUALITY

At Masterpac, we place great emphasis on maintaining Thailand and International quality standards to ensure highest quality products and services are achieved. We pride ourselves by supporting customers with a detailed knowledge of customer applications, so that products and services are tailored to their specific needs. Drawing on the vast manufacturing capabilities within Masterpac, we are able to offer a wide range of high quality sealing products as well as first class technical support & advice.

ISO/TIS/OHSAS

All the products that Masterpac manufactures are certified to ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, TIS 18001-2554, OHSAS 18001:2007 and protective of both the environment and employee's health and safety. We strives to continuously improve our manufacturing processes, investing in high quality machinery and technologies which can minimize the usage of resources, creating a safe and clean environmental for our employees, stakeholders and everyone.

Prime Minister’s Export Award : Best Green Innovation

The Prime Minister's Export Award or PM Award was initiated in 1992 by the Ministry of Commerce, Royal Thai Government as the highest official tribute to the country's foremost exporters. The award scheme is driven by a long-term vision to strengthen the Thai economy by promoting positive and beneficial relationship in trade.

Thailand Trusted Quality

Thailand Trusted Mark (TTM) is a symbol that endorses by the Department of International Trade Promotion of the Royal Thai Government for selected high quality products from Thailand. Masterpac is proud to be a company that certified to TTM symbol so that customers are assured of great value and quality by choosing products and services from Masterpac- Asia.

Green Industry

The Thai Ministry of Industry launched the project of “Green Industry” in 2011 in order to encourage the industries in the Country to be more environmentally friendly, and more responsible to the society. This will help to make a good and reliable image of the industrial sector and gain people’s trust and build green economy which will increase green GDP.

TCC BEST Award

Since 2003, the Thai Chamber of Commerce presents a reward called Business Ethics Standard Test Award to company who conducts business with responsibility, transparency and fairness, adhering to principles it has long practiced. Masterpac's corporate governance is considered an integral part of its business policy.


PARTNERS

Masterpac-Asia was appointed by a worldwide gasket manufacturer, FLEXITALLIC, to be part of their Licensee program which designed to extend manufacturing capability. Currently, we are supported by worldwide leader in expanded PTFE solutions - GORE, expanded graphite specialist - SGL Carbon, and TOVO Gomma rubber to increase the penetration, level of service and technical support to end users. Masterpac-Asia adheres to our partner standards that cover raw material sourcing, manufacturing processes and quality control.

FLEXITALLIC

Developer of the spiral wound gasket in 1912 in the US, Flexitallic has built on this legacy of innovation with revolutionary product materials. Flexitallic has a global customer service network of owned manufacturing facilities, manufacturing licensees and distribution network, with over 750 distributors in 30 countries. This ensures local demand is met quickly, providing a combination of the highest product quality and outstanding customer service. Drawing upon the group’s rich history and present day values of leadership, quality, service and technology, Flexitallic is at the forefront of developing sealing solutions for industries around the world.

GORE

For more than 50 years, Gore’s Sealant Technologies Group has developed innovative PTFE gaskets, seals and other fluid-sealing products designed to meet both standard and unique sealing and pumping applications. Because of its unique combination of properties, GORE® expanded PTFE virtually eliminates the drawbacks of conventional PTFE sealing and fluid handling products. Our gasket configurations provide solutions for flanges that are fragile, warped or misaligned.

SGL Carbon

SGL Group – The Carbon Company is one for the world’s leading manufacturers of carbon based products. Our business line expanded graphite manufactures flexible graphite foils and graphite sealing sheets from expanded graphite. They are marketed under the SIGRAFLEX® trademark to the sealing industry worldwide. By offering products of guaranteed quality, we can enter into long-term cooperation agreements on a spirit of mutual trust.

TOVO Gomma

Since 1973, Tovo Gomma Spa has been working in the elastomers sector, handling the design and manufacture of rubber compounds, vulcanised sheets and foams. By focusing on 3 business pillars i.e. expertise, efficiency and R&D, these are the strengths enabling Tovo Gomma Spa to offer a full range of products to the World and fulfill every customer's requirement in different industrial sectors.


Environment

All the products that Masterpac manufactures are certified to ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, TIS 18001-2554, OHSAS 18001:2007 and protective of both the environment and employee's health and safety. Realizing that our products can potentially lead to high fugitive emissions into the atmosphere, our company strives to continuously improve its manufacturing processes, investing in high quality machinery and technologies which can minimize the usage of resources. Masterpac is proud to be a sustainable business and it is our policy to create a safe and clean environmental for our employees, stakeholders and everyone.แผนผังองค์กรเยี่ยมชมโรงงาน


มาสเตอร์แพ็ค-เอเซีย เป็นผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายสินค้าซีลลิงอุตสาหกรรมครบวงจร อาทิ ปะเก็น ปะเก็นเหล็ก ปะเก็นแผ่น ปะเก็นยาง ปะเก็นเชือก ผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุงรักษาโรงงาน รวมไปถึงงานบริการซ่อมบำรุงวาล์วอุตสาหกรรม ที่โรงงานและสถานที่ทำงานของเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน มาตรฐานการทำงานเพื่อความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของแผนกต่างๆจะถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดและเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆตามที่ได้ระบุไว้ มาสเตอร์แพ็คเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปสำหรับลูกหลาน และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน


ตำแหน่งงาน


บริษัทมาสเตอร์แพ็คเอเซียเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของพนักงานของเราทุกคน เราดูแลพนักงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัวด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เราได้สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปอย่างมืออาชีพและอบอุ่นเพื่อให้พนักงานของเราแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะขับเคลือนองค์กรให้เติมโตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท เรากำลังมองหาบุคคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งต่อไปนี้

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  • รับผิดชอบยอดขายตามเป้าที่ได้รับ
  • ขยายฐานลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่าโดยการติดต่อทางโทรศัพท์หรือเข้าพบ
  • เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และขั้นตอนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ
  คุณสมบัติ:
  • ชายหรือหญิง
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านการขายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เนตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ Microsoft Word และ Excel เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง วัดผลจากผลงาน
  • มีการติดต่อสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ / ระยอง / ชลบุรี / ราชบุรี / สงขลา / ลำปาง
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  • ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายโรงงานในการบริหารจัดการจำนวนสต็อคสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • ประสานงานกับฝ่ายจัดส่งเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
  • ประสานงานกับแผนก QC ในกรณีที่มีข้อสงสัยจากลูกค้า
  • ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและแผนกบัญชีหากลูกค้าใช้ระยะเวลาชำระเงินเกินเครดิตที่กำหนดไว้
  คุณสมบัติ:
  • หญิง
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word และ Excel เป็นอย่างดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และการคิดวิเคราะห์ที่ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ / ระยอง / ชลบุรี / ราชบุรี / สงขลา / ลำปาง
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  • ขยายฐานลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่าโดยการติดต่อทางโทรศัพท์หรือเข้าพบ
  • ประสานงานกับลูกค้าในการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ
  • เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และขั้นตอนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ
  • จัดทำสรุปฐานลูกค้าพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ
  คุณสมบัติ:
  • หญิง
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word and Excel เป็นอย่างดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และการคิดวิเคราะห์ที่ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ / ระยอง /ชลบุรี / ราชบุรี / สงขลา / ลำปาง
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  • Minimise accidents & incidents by ensuring SSHE procedures & policies were implemented and maintained
  • Develop and implement site-specific SSHE management initiatives.
  • Advise all levels of staff regarding issues arising from risk assessments, audits and investigations.
  • Advise management on SSHE legislation and requirements.
  • Conduct internal audits and hazard/risk assessments.
  • Coordinate the delivery of specialist training.
  คุณสมบัติ:
  • Male
  • Bachelor degree in Engineering (SSHE related)
  • Minimum 5 years experience
  • Proficiency in English communication and computer literacy
  • Good interpersonal, communication and technical problem solving skills
  • Able to travel upon business required and must have driving license
  สถานที่ทำงาน: ระยอง
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  • Communicate and update appropriate customer operation on shut down or turn around activites to sustain good working relationships with customers.
  • To perform professional maintenance by helping customer to run their plant during shut down or turn around smoothy and flawlessly by ensuring minimal customer downtime and maximum production efficiencies.
  • Perform installation, commissioning and project supervision.
  • Operate CAD-CAM, 2D and 3D design.
  คุณสมบัติ:
  • Male or Female.
  • Minimum bachelor degree in Engineering
  • Minimum 5 years experience (preferable in Oil & Gas industry)
  • Proficiency in English communication and computer literacy
  • Capable of reading and understanding engineering drawing
  • Good interpersonal, communication and technical problem solving skills
  • Able to travel upon business required and must have driving license
  สถานที่ทำงาน: ระยองหน้าที่ความรับผิดชอบ:
  • Minimise accidents & incidents by ensuring SSHE procedures & policies were implemented and maintained
  • Develop and implement site-specific SSHE management initiatives.
  • Advise all levels of staff regarding issues arising from risk assessments, audits and investigations.
  • Advise management on SSHE legislation and requirements.
  • Conduct internal audits and hazard/risk assessments.
  • Coordinate the delivery of specialist training.
  คุณสมบัติ:
  • Male
  • Bachelor degree in Engineering (SSHE related)
  • Minimum 5 years experience
  • Proficiency in English communication and computer literacy
  • Good interpersonal, communication and technical problem solving skills
  • Able to travel upon business required and must have driving license
  สถานที่ทำงาน: ระยอง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดของตนเอง โดยระบุผลประโยชน์ที่ได้รับในปัจจุบันมาที่ careers@mpac-asia.com หรือกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสมัครงานข้างล่าง


ข้อมูลของคุณ