TH / EN

ซิกราเฟล็กซ์ กราไฟท์

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคาร์บอนและกราไฟท์มาอย่างยาวนาน  SGL Group เป็นบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของโลกในการผลิตสินค้ากราไฟท์แบบแผ่นและกราไฟท์แบบพิเศษด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า Sigraflex®

ซิกราเฟล็กซ์ กราไฟท์ฟอยล์

ด้วยคุณสมบัติพิเศษไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธิ์ของกราไฟท์ที่มีไม่น้อยกว่า 98% และมีส่วนประกอบของซัลเฟอร์น้อยกว่า 300ppm ทำให้ซิกราเฟล็กซ์ กราไฟท์ฟอยล์เป็นตัวเลือกลำดับแรกของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน้างานในโรงงานปิโตรเคมี 

ซิกราเฟล็กซ์ กราไฟท์ฟอยล์ ไม่ว่าจะเป็นแบบ APX2, APX, E, C และ Z ล้วนมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิด oxidation ได้เป็นอย่างดี  ทำให้ซิกราเฟล็กซ์ กราไฟท์ฟอยล์มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการใช้ในหน้างานที่มีอุณหภูมิสูง ทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม


ซิกราเฟล็กซ์ กราไฟท์สอดไส้แบบ Hochdruck / Hochdruck Pro / APX2 Hochdruck

ซิกราเฟล็กซ์แบบ Hochdruck เป็นแผ่นกราไฟท์ชนิดพิเศษที่ประกอบด้วยชั้นกราไฟท์บริสุทธิ์หนา 0.5 มม. และแผ่นสแตนเลสแบบเรียบหนา 0.05 มม. ซ้อนทับสลับกันไปมาหลายๆชั้น โดยไม่มีการใส่สารเพื่อเพิ่มการยึดเกาะเอกสิทธิ์เฉพาะของ SGL  ผลที่ได้คือซิกราเฟล็กซ์  Hochdruck จะมีความบริสุทธิ์และมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน รองรับแรงดันได้ถึง 250 บาร์

โดยซิกราเฟล็กซ์ Hochdruck Pro จะเป็นรูปแบบการเคลือบผิวหน้ากราไฟท์ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของ TA Luft จึงมีความเหมาะสมกับหน้างานมาตรฐาน TA Luft   และซิกราเฟล็กซ์ APX2 Hochdruck ที่ใช้กราไฟท์เกรดพิเศษใส่สารเติมแต่งป้องการการเกิด oxidation ทำให้ ซิกราเฟล็กซ์ APX2 Hochdruck  มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับหน้างานที่มีอุณหภูมิสูงมาก

ซิกราเฟล็กซ์ กราไฟท์สอดไส้แบบ Universal / Universal Pro

ซิกราเฟล็กซ์แบบ Universal  เป็นแผ่นกราไฟท์คุณภาพสูงที่ไม่มีใส่สารเติมแต่ง  สอดไส้ด้วยแผ่นตะแกรงสแตนเลสจำนวน 1 หรือ 2 แผ่น เพื่อความเหมาะสมกับหน้างานที่มีแรงดันสูง   ซิกราเฟล็กซ์ Universal มีการเคลือบผิวหน้าด้วยนวัตกรรมพิเศษของ SGL เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานและลดความเสี่ยงในการเกิดการรั่วไหล  เหมาะสมอย่างยิ่งกับหน้างานที่มีช่วงอุณหภูมิระหว่าง -250°C ถึง 550°C และรองรับแรงดันได้ถึง 100  บาร์   

ในขณะที่ ซิกราเฟล็กซ์  Universal  Pro จะเคลือบผิวหน้าแผ่นกราไฟท์ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของ  Technical Guidelines on Air Quality Control (TA Luft) ดังนั้น ซิกราเฟล็กซ์ Universal   Pro จะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับหน้างานมาตรฐาน  TA Luft โดยเฉพาะ 

ซิกราเฟล็กซ์ กราไฟท์สอดไส้แบบ Economy


ซิกราเฟล็กซ์แบบ Economy มาในรูปแบบแผ่นกราไฟท์บริสุทธิ์สอดไส้ด้วยแผ่นสแตนเลสแบบเรียบหนา 0.05 มม. จำนวน 1 หรือ 2 แผ่น ซิกราเฟล็กซ์ Economy เหมาะสมอย่างยิ่งกับหน้างานที่มีช่วงอุณหภูมิระหว่าง -250°C ถึง 550°C และรองรับแรงดันได้ถึง 40 บาร์

ซิกราเฟล็กซ์ กราไฟท์แบบ Standard

ซิกราเฟล็กซ์แบบ Standard เป็นแผ่นกราไฟท์บริสุทธิ์ที่ไม่มีใส่สารเติมแต่งหรือสอดไส้ตะแกรงเหล็ก   ถูกผลิตขึ้นด้วยกราไฟท์คุณภาพสูงที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์และคลอไรด์น้อยกว่า 300 และ 25 ppm ตามลำดับ  ซิกราเฟล็กซ์แบบ Standard มีการเคลือบผิวหน้าด้วยนวัตกรรมพิเศษของ SGL  เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานและลดความเสี่ยงในการเกิดการรั่วไหล